forex trading logo

 

                      


Bendros žinios apie mokyklą PDF Spausdinti Email

Mokyklos tipas  –  pagrindinė mokykla.

Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

Mokyklos direktorė – Rima Šustarevienė, III vadybinė kvalifikacinė kategorija

MOKYKLOS TARYBA 2015-2016 M.M.

Mokyklos tarybos pirmininkė – socialinė pedagogė Kristina Štrimaitienė.

Mokytojai:

  1. Aušra Narkevičienė;
  2. Rita Jonaitienė;
  3. Laima Banienė;
  4. Aušra Kušlienė.

 Mokiniai:

1.  Emilija Vievesytė;
2.  Inesa Neverbickaitė;
3.  Mintautas Baigys;
4.  Martynas Medziukas;
5.  Rūta Petrauskaitė.

 Tėvai:

  1. Albina Misiukevičienė;
  2. Rasa Vievesienė;
  3. Diana Jurevičienė;
  4. Virginija Baigienė;
  5. Sigutė Zaveckienė.

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Mokyklos taryba sudaroma dvejiems metams.

Mokyklos tarybos priimti nutarimai yra privalomi visai mokyklos bendruomenei.

Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių. 

Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

 


Powered by Joomla!. Designed by: hosting joomla hosting Valid XHTML and CSS.

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS