forex trading logo

 

                      


Mokyklos bendruomenė PDF Spausdinti Email

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 2011 m.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

<...> 11. Mokyklos bendruomenė – mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti asmenys, vienijami mokymo santykių ir bendrų švietimo tikslų. <...>

63 straipsnis. Mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas švietimo valdyme

<...>"Mokyklos bendruomenės nariai gali dalyvauti švietimo valdyme, burtis į įvairių grupių (mokinių, studentų, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklų, švietimo valdymo lygių vadovų) interesų asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų narių nustatytus švietimo, kultūros, mokslinio tyrimo plėtotės uždavinius ir funkcijas, numatytas jų veiklos įstatuose."< ...>

 


Powered by Joomla!. Designed by: hosting joomla hosting Valid XHTML and CSS.

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS