forex trading logo

 

                      


Ugdymas karjerai PDF Spausdinti Email

UGDYMAS KARJERAI

Ugdymas karjerai – kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas, visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, atsižvelgiant į asmens raidos ypatumus.

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save, susipažinti su įvairiomis profesijomis, nuolat ieškoti naujų galimybių informacijos sklaidai, ugdyti mokinių gebėjimą konkuruoti ir sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje.

Uždaviniai:

  • Pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių
  • Rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą
  • Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros
  • Remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus. Sudarytų ir nuolat atnaujintų
  • Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias
  • Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Mokinio įgyjamos karjeros kompetencijosyra šios:

 • Savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę
 • Karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti
 • Karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus);
 • Karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingaipereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Ugdymo karjerai veiklos sritys:

 • Individualios konsultacijos, pokalbiai;
 • Naudingų informacijos šaltinių internete pristatymas bei apmokymas jais naudotis;
 • Išvykos į profesinio mokymo įstaigas;
 • Susitikimai su įvairių profesijų atstovais;
 • Literatūros apie profesijas kaupimas;
 • Informacijos sklaida stenduose.

Mokinių ugdymo karjerai koordinatorė Kristina Štrimaitienė

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

Nacionalinis egzaminų centras  www.egzaminai.lt

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt

www.studijos.lt

 STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

www.studijos.lt

www.baluskaiciuokle.lt

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

 STUDIJOS UŽSIENYJE

www.ec.europa.eu

www.kalba.lt/

www.eac.osf.lt

www.balticstudent.lt

 GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

 Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos  www.europass.lt

DARBO IEŠKA

Lietuvos darbo birža www.ldb.lt

Darbo ieškos portalai:

www.cv.lt/index.do

www.cvonline.lt

www.cvmarket.lt

www.manager.lt

www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

www.jtba.lt

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

www.buk-savanoriu.lt

www.savanoris.lt

www.patria.lt

www.zinauviska.lt

www.jtba.lt/

Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?!“ – www.kamtoreikia.lt

 


Powered by Joomla!. Designed by: hosting joomla hosting Valid XHTML and CSS.

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS