forex trading logo

 

                      


Socialinė pedagogė PDF Spausdinti Email

Socialinę pedagoginę pagalbą teikia mokytojai, klasės auklėtojai, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas.

Socialinė pedagogė - Kristina Štrimaitienė

Darbo vieta: biblioteka. 

Darbo laikas: pirmadienis-penktadienis.

Siekdamas  vaiko gerovės ir saugumo  socialinis   pedagogas  vykdo šias funkcijas: 

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja). 
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus  ir už juos atsako). 
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina). 
 • Prevencinę  (numato  neigiamus reiškinius,  poelgius   ir  padeda jų išvengti). 
 • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).

Socialinės pedagogės veikla:

 • Dirbti su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
 • Atstovauti ir ginti vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Įvertinti esamas ir numatyti galimas problemas, kurios gali kilti mokyklos bendruomenėje ir rūpintis jų prevencija.
 • Rinkti, saugoti ir analizuoti pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimo situaciją.
 • Palaikyti ryšį su socialinės rizikos bei elgesio rizikos grupių moksleivių šeimomis, esant poreikiui lankyti juos namuose bei koordinuoti pagalbą šeimai.
 • Bendradarbiauti su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.
 • Atlikti šviečiamąjį – informacinį darbą.
 • Organizuoti mokykloje nemokamą maitinimą.
 


Powered by Joomla!. Designed by: hosting joomla hosting Valid XHTML and CSS.

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS