forex trading logo

 

                      


Mokyklos bendruomenės tradicijos PDF Spausdinti Email

        Mokykloje dirba draugiškas, kūrybingas, entuziastingas mokytojų kolektyvas. Mokytojai kiek
įmanydami tobulėja ir siekia naujovių ugdymo procese naudodami populiarius aktyviuosius  ugdymo
metodus, vesdami integruotas pamokas.  

       Mokyklos vadovai stengiasi, kad mokykloje būtų sudarytos tinkamos ugdymosi sąlygos,  gera  darbinė
atmosfera, estetinis mokyklos vaizdas. Šiuo tikslu sudarytos visos sąlygos mokytojams tobulėti, ieškoti
naujovių, vykti į seminarus, kursus ir kt. 

      Mokykla visuomenę apie savo veiklą informuoja dalyvaudama projektuose, programose, olimpiadose,
konkursuose, šventėse, parodose, varžybose mokykloje, savivaldybėje, šalyje ir tarptautiniu lygiu. 

      Mokykloje bendruomenės dėmesio sulaukia tradiciniai renginiai: Rugsėjo 1-osios  šventė,  Mokytojų
diena, penktokų krikštynos, rudens gėrybių paroda,  Kalėdinė  eglutė,  Šv.  Valentino  diena,  Šimtadienis,
Paskutinio skambučio šventė, Sveikatingumo diena, Mokslo metų baigimo šventė. Kasmet organizuojamos
išvykos į spektaklius, baigiantis mokslo metams - pažintinės ekskursijos .

      Veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė grupė.
Savivaldos institucijų veikla grindžiama demokratiškumo ir humaniškumo principais.

      Mokykla stengiasi nuolat puoselėti   bendruomenės narių santykius,  todėl daug dėmesio skiria mokyklos
mokytojų, tėvų ir mokinių  bendravimui ir bendradarbiavimui, pagrįstam    supratimu, tolerancija,
geranoriškumu ir abipuse pagarba. Šiuo tikslu organizuojami renginiai ir atliekami  tyrimai leidžia teigti, kad
mokykloje ugdomos    bendražmogiškosios  vertybės  sąlygoja  kultūrinę,  dorovinę,  pilietinę,  fizinę,  socialinę
mokinio brandą. 
  

 

 

 


Powered by Joomla!. Designed by: hosting joomla hosting Valid XHTML and CSS.

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS