forex trading logo

 

                      


MOKYKLOS VIZIJA IR MISIJA PDF Spausdinti Email

MOKYKLOS VIZIJA – tai jauki, saugi, puoselėjanti tradicijas mokykla, atvira kaitai bendruomenės, užtikrinanti kokybišką ugdymą (si) skirtingų gebėjimų mokiniams, formuojanti bendražmogiškąsias vertybes.

MOKYKLOS MISIJA – teikti pagrindinį išsilavinimą, bendradarbiauti, kuriant modernią, saugią aplinką, kurioje ugdomas atsakingas ugdymo (si) mokinys, sistemingai besimokantis bei siekiantis asmeninės mokymosi pažangos.

MOKYKLOS FILOSOFIJA. Nuo mokymo į mokymąsi.

VERTYBĖS: atsakomybė, sąžiningumas, pagarba, tolerancija, tobulėjimas.

MOKYKLOS PRIORITETAI: ugdymo kokybės gerinimas, siekiant aukštesnės kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, mokyklos įvaizdžio kūrimas ir viešųjų ryšių stiprinimas, kūrimas saugių ir modernių edukacinių erdvių.

 


Powered by Joomla!. Designed by: hosting joomla hosting Valid XHTML and CSS.

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS